Rozpad ČKS

Komunistická strana Číny
se rozpadá!

Svět si je vědom zločinů, které napáchala

Ve světě existuje názor, který rozšiřovala sama Komunistická strana Číny (KS Číny), a to,  že je jedinou možnou alternativou pro vládnutí v Číně, že je nerozložitelná a že by bez ní Čína upadla do chaosu a občasné války. Mnoho západních zemí proto s Čínou raději spolupracovalo. Tato zločinecká organizace, tvář démona ve světě, ale není nezničitelná a také není nezbytná pro vládnutí v Číně. Její historie není dlouhá, aby nemohla být překonána, a její zločiny jsou tak rozsáhlé, že je jen otázkou času, kdy bude postavena před mezinárodní soudní tribunál, který ji bude soudit za zločiny proti lidskosti. A již se to děje!

Mnoho obyvatel Číny se již rozhodlo se zlem KS Číny skoncovat

Roku 2004, kdy vyšlo první vydání Devíti komentářů ke komunistické straně, vzniklo, na základě odhalených zločinů, kterých se KS Číny za svou historii dopustila, a které jsou v knize popsány, Hnutí pro výstup z Komunistické strany (Tuidang), v rámci kterého se rozhodlo vystoupit z KS Číny a jejich přidružených organizací (některé u nás známé jako jiskry, pionýr, SSM), a tím se distancovat od zla KS Číny a zla komunismu jako takového, již více jak 380.000.000 miliónů lidí.

Počet lidí, kteří vystoupili:

Téměř 400 miliónů Číňanů se rozhodlo s KS Číny skoncovat. Opravdu je tak neporazitelná a stabilní, jak se sama prezentuje?

Tento trend již převzala také západní společnost

V mnoha zemích světa se na nejvyšší politické úrovni projednává přijetí Magnitského zákona, který má za cíl umožnit uvalení sankcí na konkrétní lidi viněných z porušování základních lidských práv. Měl by pomocí zmrazování aktiv a zákazu víz postihovat jedince, kteří fyzicky, finančně nebo systematickou korupcí přispěli k těmto zločinům porušováním práva. Přijetí Magnitského zákonaby umožnilo potrestat také čínské funkcionáře za zločiny páchané na čínských občanech. Ať už bude práva dosaženo skrze odsouzení jednotlivců, anebo jednotlivých činů, dnes už je jisté, že Komunistická strana Číny bude mezinárodním společenstvím odsouzena také.

V rámci západní společnosti jako celku, vznikla nová mezinárodní petice, která poukazuje na jednotlivé zločiny, které KS Číny napáchala, včetně rozšíření epidemie koronaviru, která postihla celou světovou společnost, čímž KS Číny přesáhla svými zločinu Čínu a spáchala tak neodpustitelný zločin na celém světě.

V západní společnosti se tak přidalo ke svým čínským protějškům již přes 400 tisíc lidí.

Vpravo se k této iniciativě za postavení KS Číny před soud můžete připojit i Vy

Materiály ke stažení

Vyplněný formulář petice můžete zaslat na adresu našeho spolku: IRCC z. s., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha a my se postaráme o její doručení autorům petice do Flushingu v NY.

Institut IRCC tuto iniciativu podporuje kvůli dosavadním důkazům o porušování lidských práv v Číně, které byly odhaleny na stránkách našich reportů. Tento probíhající trend vystupování z KS Číny a také snahy mezinárodního společenství postavit jak jednotlivé osoby, tak celou stranu, tak celý směr komunismu mimo zákon náš institut dlouhodobě monitoruje a podporuje. Například ve Španělsku byl již za zločiny na lidských právech odsouzen bývalý vůdce Komunistické strany Číny, Jiang Zemin. A návrh amerického zákona odsuzuje tuto stranu jako zločineckou organizaci. Kromě toho, my sami v České republice máme s tímto “politickým” směrem vlastní zkušenosti, jejichž dopad na dlouhou dobu poškodil blahobyt našeho národa.

%d bloggers like this: