Čínské investice do ČR
  • V závislosti na našem reportu o vlivu zastávání se lidských práv v Číně na přímé investice z Číny do České republiky doporučujeme aktivně a co nejvíce o lidských právech hovořit. Čína naopak nejvíce investuje tam, kde se o ni hovoří více, a paradoxně se nejvyšší navyšování investic časově shoduje s přijetím rezolucí, prohlášení, či zákonů v této oblasti
Koronavirus
  • Jak dokládáme v našem reportu, Čína posílala WHO nedůvěryhodné informace. A WHO tyto informace neověřovalo – narozdíl od Taiwanu, který do Číny poslal ve stejném čase vlastní experty. Proto doporučujeme informace pocházející z Číny z oblasti zdravotnictví pokaždé nezávisle ověřovat, neboť Čína posílá nedůvěryhodné informace i mezinárodním institucím.
  • Čína je částí OSN, kde může jakékoli rozhodnutí namířené vůči sobě vetovat. Doporučujeme tak spíše soudit Čínu za její pochybení na úrovni státu, anebo zřídit nezávislý mezinárodní tribunál, který by její zločiny posoudil.
Komunismus
  • Komunistická ideologie a ideologie jeho představitelů – či ideologie socialismu, tak jak se k ní hlásí Čína – způsobuje přímé, konkrétní ztráty na lidských životech. Doporučujeme zřídit mezinárodní soudní tribunál, který by tyto zločiny soudil, podobně jako se během Norimberského procesu soudily zločiny fašizmu.
Ilegální odběry orgánů
  • Čínu navštěvují transplantační turisté z nejméně 20ti států. To samo o sobě je neetickým faktem, ale skutečnost je daleko horší díky tomu, že prohlášení samotných nemocnic o neuvěřitelně krátkých čekacích lhůtách (2 týdny), nefungující dárcovský systém a další důkazy nasvědčují odběru orgánů z vězňů svědomí. Doporučujeme tak rezolucí odsoudit transplantační turismus do Číny.
%d bloggers like this: